|  

Politica de Confidențialitate a Datelor cu Caracter Personal

SC VIZ CONSTRUCT SPECIALIST SRL (identificată prin CUI: 39948642, RC: J40/14183/2018, Sediu social: Sos. Andronache nr. 41, București), prin site-ul vizconstruct.ro prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 și cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (referit în continuare ca GDPR), care vizează gestionarea datelor cu caracter personal într-un mod transparent, legal și atent. Scopul este acela de a nu salva mai multe date decât este necesar sau pentru o perioadă mai mare decât este necesar, având totodată un scop clar și cu o limită de timp definită.

Întrucât sunteți important pentru noi, iar datele Dumneavoastră sunt salvate de noi în scopul stabilirii, menținerii și dezvoltării relației cu Dvs., dorim să vă informăm despre diferite aspecte privind GDPR:

1. Ce categorii de date cu caracter personal salvam și procesăm?

vizconstruct.ro, prin formularul de solicitare ofertă, salvează și procesează următoarele categorii de date cu caracter personal ale clienților sau persoanelor care trimit solictare de ofertă:

 • Nume și prenume
 • Adresa (strada, număr, cod poștal, oraș, țara)
 • Număr de telefon
 • Adresa de email

2. In ce scop procesam datele cu caracter personal ale clientilor?

vizconstruct.ro procesează datele cu caracter personal ale clienților sau persoanelor care trimit solictare de ofertă în scopuri legitime, care includ unele sau toate din următoarele:

 • Transmiterea unei oferte de preț pentru serviciile solicitate în mod expres de Dvs.;
 • Comunicarea operațională pentru derularea eficientă și corectă a relației contractuale;
 • În cazul in care prelucrarea ne permite să modificăm, să personalizăm sau să îmbunătățim în alt mod serviciile / comunicările noastre în beneficiul clienților noștri;
 • Identificarea și prevenirea fraudei;
 • Pentru a spori securitatea rețelelor noastre și a sistemelor informatice;
 • Pentru a întelege mai bine modul în care oamenii interactioneaă cu site-ul nostru;
 • Furnizarea de comunicări și notificări pe e-mail (newsletter);
 • Pentru a determina eficacitatea campaniilor promoționale și a publicității.

Ori de câte ori procesăm date, în scopurile menționate anterior, ne vom asigura că respectăm întotdeauna drepturile persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dumneavoastră aveți dreptul să vă opuneți oricănd acestor prelucrări. Consultați aceste drepturi

Vă rugăm să rețineți că orice opunere la aceste prelucrări poate afecta capacitatea noastră de a îndeplini activitățile de mai sus în beneficiul Dumneavoastră.

3. Cât timp vom păstra datele cu caracter personal ale Dvs.?

vizconstruct.ro păstrează datele cu caracter personal ale clienților sau persoanelor care trimit solictare de ofertă atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care aceste date au fost colectate.

4. Care sunt drepturile Dumneavoastră privind limitarea și utilizarea datelor cu caracter personal?

Dreptul de a accesa, rectifica și a vi se șterge datele Dvs. cu caracter personal transmise pe acest site - vom lua măsuri pentru a ne asigura că toate datele cu caracter personal transmise pe acest site sunt corecte. Vă rugăm să ne anunțați în legătură cu modificările aduse datelor dvs. personale pentru a ne asigura că informațiile dvs. sunt actualizate.

Portabilitatea datelor - în măsura în care folosim datele Dvs. cu caracter personal transmise pe acest site pentru a vă transmite oferta și dacă acestea sunt prelucrate prin mijloace automate, aveți dreptul să solicitați o copie a tuturor acestor date personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent, și care poată fi citit automat, și de asemenea, să le transmitem altui operator de date în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor - aveți dreptul să solicitați restricționarea utilizării datelor Dvs. personale atunci când (1) contestați exactitatea datelor personale; (2) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să ștergem datele; (3) nu mai avem nevoie de date cu caracter personal pentru scopurile relevante, însă le solicităm pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (4) v-ați opus utilizării datelor pe baza intereselor noastre legitime, în intervalul de timp necesar verificării dacă avem într-adevăr interese legitime de a continua utilizarea datelor.

Dreptul la opoziție - aveți dreptul să vă opuneți prelucrării de date cu caracter personal transmise pe acest site, iar noi trebuie să încetăm o astfel de prelucrare, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. In cazul in care prelucram datele dvs. in scop de reclama, marketing sau publicitate, vă puteți retrage oricând consimțământul.

Dreptul de a formula plângere - aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință, în cazul în care considerați că utilizarea și colectarea datelor dvs. personale nu respectă prezenta Politica de Confidentialitate sau legislația aplicabilă.

6. Întrebări și reclamații

Vă puteți exercita drepturile și îndeplini responsabilitatea de a vă notifica angajatorul cu privire la modificările datelor Dvs. personale, precum și de a solicita informații suplimentare privind cu privire la confidențialitate, această Notificare sau practicile noastre de conformitate trimițând un email la prelucrare.date@vizconstruct.ro.

Rezidenții UE ale căror reclamații nu pot fi rezolvate direct împreună cu SC VIZ CONSTRUCT SPECIALIST SRL pot, de asemenea, să depună o plângere la autoritățile locale de protecție a datelor (DPA).

Consultanță, Proiectare și Întocmire devize

Doriți o ofertă personalizată care să răspundă tuturor nevoilor dumneavoastră?


Aflați mai multe despre serviciile noastre